آکادمی سنگنوردی داوینو

کلاس های سنگنــوردی داوینو
ویژه کودکان و بزرگسالان
ثبتنام آنلاین

مسابقات سنگنوردی

حضور تیم داوینو در مسابقات رسمی کشور

امکانات آکادمی داوینو

بهره گیری از گیره های فرانسوی

مربیان اکادمی داوینو

دارای کادر مربیان مجرب و قهرمان

برنامه کلاس های داوینو

ثبتنام آنلاین و حضوری کلاس ها

مربیان آکادمی سنگنوردی داوینو: اسماعیل جدی معصومه رجبعلی مریم یارمحمدی بهنام خلجی

مربی: مریم یار محمدی
روزهای: دوشنبه
ساعت: 14 الی 16
نوع کلاس: 4 جلسه - 8 جلسه
هزینه کلاس: 750 هزار تومان
مربی: بهنام خلجی
روزهای: دوشنبه
ساعت: 18 الی 20
نوع کلاس: 4 جلسه - 8 جلسه
هزینه کلاس:
مربی: معصومه رجبعلی
روزهای: یکشنبه
ساعت: 18 الی 20
نوع کلاس: 4 جلسه - 8 جلسه
هزینه کلاس:
مربی: اسماعیل جدی
روزهای: شنبه
ساعت: 13 الی 15
نوع کلاس: 4 جلسه
هزینه کلاس: