مربی : اسماعیل جدی

سابقه سه سال حضور در اردوهای تیم ملی نوجوان B و نوجوانان A

مقام اول مسابقات جام سیپان  نوجوانان B رشته سرطناب

مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی نوجوانان B

مقام دوم مسابقات جام شقایق رشته سرطناب نوجوان A

فینالیست مسابقات جام بهمن آزاد بزرگسالان

روزهای: شنبه

ساعت: 15 الی 16:30

ساعت: 16:30 الی 18

ساعت 18 الی 19:30

روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 14:30 الی 16

ساعت: 16 الی 17:30

ساعت: 17:30 19