مربی : مریم یار محمدی

 

شروع سنگنوردی از سال 1391

دریافت مدرک مربیگری درجه سه صعودهای ورزشی در سال 1395

سابقه ی مربیگری در مجموعه ورزشی خرمشاد به مدت سه سال

مجموعه ورزشی شیرودی، سالن سنگنوردی شهید داوودی 6 ماه

مجموعه ورزشیMZ  بعنوان مربی آزاد

برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته سنگنوردی بعنوان مربی

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 15 الی 16:30

ساعت: 16:30 الی 18