مربی : پویان شارخی

مربی سنگنوردی با بیش از ۱۰ سال سابقه 
۵ سال سابقه کار با کودک
سابقه ی فعالیت در زمینه ی منتال ترینینگ ورزشی در آکادمی ملی المپیک

مربی و مدرس رسمی سنگنوردی ، یخنوردی و صعودهای ورزشی 

قهرمان یخنوردی ایران در چندین دوره ، عضو تیم ملی یخنوردی ایران

روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 19 الی 22

روز های پنجشنبه

ساعت: 16 الی 18

ساعت: 18 الی 20